سفارت و سرکنسولگری، ویژگی‌ها و تفاوت‌ها

سرکنسولگری به دفتری در یک کشور خارجی اطلاق میگردد که نمایندگان سیاسی و دیپلماتهای کشور دیگری در آن قرار میگیرند. در هر کشوری معمولا دفاتر متعددی وجود دارد که دفتر اصلی در پایتخت یا مرکز سیاسی آن کشور قرار دارد. به دفتر اصلی که در پایتخت قرار دارد سفارت میگویند. به سایر دفاتر در شهرهای دیگر سرکنسولگری میگویند. سفارت هر کشور در کشوری دیگر بزرگترین و بیشترین سطح روابط دیپلماتیک را در بر میگیرد. هر کشوری ممکن است در کشوری دیگر دارای یک سفارت و چندین سرکنسولگری باشد. سفارت هر کشوری در کشور دیگر حافظ منافع شهروندان خود در آن کشور و مسئول روابط سیاسی و دیپلماتیک با آن کشور است. به عنوان مثال سفارت فرانسه در تهران وجود دارد و سفارت ایران در پاریس قرار گرفته است. سرکنسولگری از نظر وظایف دارای حیطه وظایف محدودتری نسبت به سفارت است. سفیر هر کشوری در سفارت آن کشور مستقر میشود. سفیر بالاترین شخصیت دیپلماتیک در کشور میزبان بشمار رفته و مسئول روابط خارجی و سخنگوی دولت خود محسوب میشود. سطح روابط میان کشورها و روابط دیپلماتیک آنها از طریق داشتن سفارت، کنسولگری و یا دفتر حافظ منافع و غیره تعیین میشود. اینکه یک کشور در کشوری دیگر دارای سفارت خانه و سفیر باشد نشان از عادی بودن روابط میان دو کشور و بالاترین سطح روابط میان دو کشور است. سرکنسولگری ممکن است در شهرهای مختلفی بجز پایتخت مانند شهرهای نزدیک مرز با آن کشور قرار دارند. به عنوان مثال سرکنسولگری ترکیه در ارومیه و یا کنسولگری ایران در هرات بدلیل نزدیکی این شهرها با مرز مشترک این کشورها و تعداد زیاد شهروندان در کشور میزبان وجود دارد. در ادامه به بررسی تفاوت میان این دو میپردازیم.

 

 

سفارت ایران در لندن

سفارت ایران در لندن

 

سفارت و سرکنسولگری چه تفاوتی با هم دارند

سفارت هر کشوری در کشور دیگر نشانگر بالاترین سطح روابط دیپماتیک میان دو کشور است. سفیر هر کشوری در سفارت مستقر بوده و مسئول روابط خارجی میان دو کشور قلمداد میگردد. سرکنسولگری به دفاتر دیپلماتیک هر کشور در کشور دیگر گفته میشود که دفتر اصلی محسوب نمیشود و از سطح اختیارات کمتری نسبت به سفارت برخوردار است. سرکنسولگری ممکن است بر حسب نیاز در شهرهای مختلفی دایر شود. به عنوان مثال کنسولگری ایران در شهر هرات افغانستان به دلیل تعداد زیاد ایرانیان در آن شهر و مجاورت این شهر با مرز ایران و افغانستان وجود دارد. در شهر مشهد نیز کنسولگری افغانستان بدلیل مجاورت این شهر با مرز دایر است. در شهر تبریز سرکنسولگری جمهوری آذربایجان و در شهر ارومیه کنسولگری ترکیه وجود دارند. سرکنسولگری دارای وظایف و حیطه اختیارات کمتری نسبت به سفارت است. در واقع کنسولگری دفاتری برای امور تجاری و بازرگانی، صدور ویزا، توریستها و گردشگران و مسایلی از این قبیل هستند. کنسولگری دارای کنسول است که در مورد روابط سیاسی دخالت و اظهارنظری نداشته و یا کمتر به اظهار نظر میپردازد.

 

 

در نقطه مقابل سرکنسولگری سفارت خانه قرار دارد. سفیر هر کشوری مستقر در سفارتخانه بوده و مسئولیت روابط سیاسی میان دو کشور را بر عهده دارد. وجود سفارت و سفیر در هر کشوری بیانگر بالاترین سطح روابط میان دو کشور است. در صورتیکه کنسولگری و عدم وجود سفیر نمایانگر سطح روابط غیر عادی و یا پائین دو کشور میباشد. برخی مواقع نیز دفتر حافظ منافع یک کشور در سفارت کشور دیگری در کشور میزبان قرار دارد. به عنوان مثال دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در سفارت سوئیس واقع شده و دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا در سفارت پاکستان مستقر است. عدم وجود سفارت و سرکنسولگری به منزله عدم روابط میان دو کشور و به رسمیت نشناختن آنها است. به عنوان مثال کشور اسرائیل و ایران دارای سفارت در کشورهای یکدیگر نیستند.

 

 

وظایف سفارت و سرکنسولگری چیست؟

وظایف و مسئولیتهای سفارت و سرکنسولگری با یکدیگر متفاوت است. خدمات سفارت به روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور و حافظ منافع شهروندان خود در کشور میزبان بر میگردد. خدمات کنسولگری به اجرای امور مرتبط با صدور ویزا، امور تجاری و بازرگانی، توریستها و گردشگران و شهروندان آن کشور در کشور میزبان مربوط است. سرکنسولگری و کنسول معمولا در امور سیاسی دخالتی نداشته و یا در مسائل کم اهمیت اظهار نظر مینمایند. بدین ترتیب اهمیت کنسولگری کمتر از سفارت است. خدمات کنسولگری توسط سفارت ارائه شده ولی کلیه خدمات سفارت قابل ارائه توسط کنسولگری نیست. برخی از کشورهایی که از نظر فرهنگی با یکدیگر تفاوتهای زیادی داشته و یا دارای بعد مسافت زیادی هستند و یا روابط زیادی با یکدیگر ندارند، دارای کنسولگری در کشورهای یکدیگر هستند. به عنوان مثال ایران برای بسیاری از کشورهای آفریقایی دارای یک سفیر بوده و در برخی کشورها تنها دارای سرکنسولگری است. کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین نیز به همین گونه‌اند. بطوریکه چندین کشور دارای یک سفیر هستند. سفیر در یک کشور مستقر بوده و در سایر کشورها از طریق سرکنسولگری با آنها در ارتباط است. اگر بازرگانان، شهروندان و یا گردشگران برای خدماتی مانند صدور ویزا و یا امور بازرگانی نیاز به برخی خدمات داشته باشند، کنسولگری نسبت به انجام آن اقدام مینماید.

 

 

سفارت سوئد در تهران

سفارت سوئد در تهران 

 

خدمات سفارت و سرکنسولگری کدام است؟

خدمات سفارت دارای جنبه‌های متعددی است. به عنوان مثال بیانیه‌ها و نامه‌های رسمی هر کشوری در مورد مسائل مختلف سیاسی در رابطه با کشور میزبان توسط سفیر تسلیم میشود. همچنین مواضع هر کشور در موارد مختلف از طریق سفیر انتقال می یابد. در امور مهاجرتی وقت مصاحبه معمولا در سفارت انجام میگیرد. خدمات صدور ویزا و یا تهیه نامه‌ها و مواردی از این قبیل جزو خدمات سرکنسولگری نیز محسوب میشود. نکته دیگر در شرح خدمات کنسولگری این است که در بسیاری از موارد کنسولگری در بزرگترین شهر توریستی و اقتصادی یک کشور و بجز پایتخت مستقر میشود. به عنوان مثال سرکنسولگری ایران در شهر استانبول ترکیه جدا از سفارت ایران در آنکارا است. 

 

 

در مورد سفارت و سرکنسولگری، وظایف و تفاوتهای آن بیشتر بدانیم

بطور حتم تا کنون در مورد کلماتی مانند سفارت، کنسول، سرکنسولگری و یا سفارت خانه شنیده‌اید. این کلمات بار معنایی متفاوتی دارند. سفیر و کنسول اگر چه دو شخص دیپلمات محسوب میشوند ولی حیطه اختیارات و عملکرد متفاوتی دارند. کنسولگری به محل کار و دفتری اطلاق میشود که کنسول و دیپلمات های هر کشوری در آن مستقر میشوند. سفارت به دفتر اصلی هر کشوری در کشور میزبان گفته میشود که معمولا در پایتخت و مرکز سیاسی آن کشور قرار دارد. سفارتخانه محل سفیر هر کشور بوده و دفاتر تابعه و فرعی بنام سرکنسولگری در سایر شهرها قرار دارند. کنسولگری بطور معمول در بزرگترین شهر توریستی و اقتصادی هر کشور بجز پایتخت و یا در شهرهای مرزی برای کشورهای همسایه قرار دارند. به عنوان مثال کنسولگری ایران در استانبول ترکیه قرار دارد و یا کنسولگری ترکیه در شهر ارومیه بدلیل مجاورت این شهر با مرز ترکیه مستقر است. کنسولگری ایران در شهر هرات افغانستان و یا سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز از این جمله‌اند. سفیر هر کشوری بالاترین مقام و نماینده سیاسی و دیپلماتیک آن کشور در کشور میزبان است. سفیر مسئول روابط سیاسی، سخنگوی کشور خود و حافظ منافع سیاسی آن کشور محسوب میشود. نامه‌های رسمی، اعلام مواضع رسمی دولتها و نظیر آن توسط سفیر هر کشوری و از طریق سفارتخانه به کشور میزبان تسلیم میشود. در عمل متقابل نیز مواضع، بیانیه‌ها و نامه‌های رسمی میزبان از طریق سفیر به کشور مربوطه تسلیم میگردد. 


نظرات

کامنتی ثبت نگردیده است