در استرالیا کار کنید و اقامت بگیرید!

 

مهاجرت به استرالیا از طریق کار چگونه است؟

مراحل و شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق کار به چه صورت است؟

 

مهاجرت به استرالیا از طریق کار چگونه است؟

از جمله راه های مهاجرت به استرالیا ، اخذ اقامت استرالیا از طریق تخصص می باشد . کشور استرالیا همیشه اولویت زیادی برای مهاجرت به استرالیا از طریق کار ، در رشته های مختلف قائل شده است . دلیل این کار درصد پایین بیکاری ، نداشتن افراد متخصص، میزان استفاده کم آنها از بودجه های دولتی و مشکل کمبود نیروی کار ماهر است . اداره مهاجرت استرالیا آمار مهاجرین استرالیا را از طریق تخصص را رو به افزایش اعلام کرده است و هر ساله لیستی از مشاغل مورد نیاز بازار کار کشور استرالیا ارائه داده میشود تا تعادل و توازن را در بازار کار برقرار نمایند .

 

مراحل و شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق کار به چه صورت است؟

مهاجرت به استرالیا از طریق کار به چند روش مختلف انجام میشود که یا از طریق ویزای 189 و 190 است و یا از طریق ویزای 489 که هر کدام شرایط خود را دارند .

 

ویزای 189 اقامت دائم استرالیا است و محدودیت محل زندگی ندارد. برای مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 189 حداقل باید 60 امتیاز کسب کنید . اگر رشته ی شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا استاز روی لیست امتیاز خود را حساب کنید. اگر 60 امتیاز دارید کافی است و می توانید اقدام کنید.

 

ویزای 190 همان اقامت دائم استرالیا است و فقط 2 سال اول محدودیت زندگی در ایالت مشخص شده را دارید. حداقل 60 امتیاز برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای 190برای متقاضی لازم است . با توجه به اینکه آن ایالت موردنظر هم 5 امتیاز به شما کمک میکند، شما 55 امتیاز دیگر باید کسب کنید . اگر رشته شما در لیست مشاغل موردنیاز استرالیا است از روی لیست امتیاز خود را برای این ویزا حساب کنید.

 

ویزای 489 متفاوت است این ویزا اقامت 4 ساله ی استرالیا بوده در حالی که باید 2 سال اول زندگی خود را در یکی از مناطق مشخص شده استانی باشید و حداقل 1 سال مشغول به کار در آن منطقه باشید، البته مجبور نیستید در رشته خود کار کنید.

 

 


نظرات

کامنتی ثبت نگردیده است