آیا امکان خروج از کشور برای مشمولان و سربازان وجود دارد؟

شرایط حاکم بر خروج از کشور مشمولان و سربازان از جمله مواردی است که مورد سوال بسیاری از دانشجویان، سربازان و مشمولان است. اینکه یک دانشجو که خدمت سربازی انجام نداده است و یا مشمولان و سربازان بتوانند حین تحصیل و یا حین خدمت از کشور خارج شوند، تابع قوانین و مقررات بخصوصی است. خروج از کشور حین سربازی و یا تحصیل برای مشمول با سایر افراد متفاوت است. از اینرو در این مطلب به بررسی و تشریح شرایط حاکم بر این افراد میپردازیم. گاهی اوقات دانشجویان حین تحصیل نیاز به خروج از کشور دارند. این خروج میتواند سیاحتی بوده و یا یک سفر علمی و تحقیقاتی باشد. از طرفی چنانچه سربازی بخواهد حین خدمت به سفرهای خارج از کشور برود، مانند سفر اربعین، کربلا و یا غیره تکلیف چه خواهد بود. این سوال بسیاری از افراد مشمول بوده و در برخی موارد افراد با تصور اینکه خارج شدن از کشور مشمول و یا سرباز امکان پذیر نیست، از این امر باز میمانند. بطور کلی مشمول و سرباز برای خارج شدن از کشور ممانعتی ندارند ولیکن خروج آنها تابع قوانین و مقرراتی است که باید رعایت گردد. در خصوص خروج از کشور افراد و اینکه از چه سنی مشمول قوانین سازمان وظیفه عمومی هستند باید گفت که هر شخصی از ابتدای اولین ماه هیجده سالگی خود مشمول قوانین نظام وظیفه بوده و برای خروج از کشور نیاز به اخذ مجوز دارد. به عنوان مثال اگر فردی متولد بیست و ششم مرداد ماه ۱۳۷۸ است. این شخص از اول مرداد ماه سال ۱۳۹۸ وارد اولین ماه هیجده سالگی خود میشود. بنابراین تا مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۸ نیازی به اخذ مجوز نداشته ولیکن از اول مرداد ماه ۱۳۹۸ مشمول محسوب شده و تابع قوانین سازمان وظیفه عمومی و کسب مجوز دارد.

 

با انواع خروج از کشور آشنا شویم

پس از اینکه سن مشمول و زمان نیاز به اخذ مجوز برای خروج از کشور برای افراد مشمول مشخص گردید، به تبیین انواع خروج از کشور میپردازیم. انواع خروج شامل سفر علمی، نیمه‌علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی، زیارتی، غیر علمی و سیاحتی، تعهد خدمت به سازمانها وارگانهای دولتی، مسابقات ورزشی، خدمات درمانی و مداوا و خروج فرزندان مامورین دولت در خارج از کشور مانند فرزندان سفرای ایران در کشورهای دیگر میشود. هر یک از انواع خروج از کشور دارای شرایط خاص خود بوده و با رعایت برخی قوانین و مقررات قابل اجراست.

 

 

شرایط صدور مجوز خروج از کشور برای مشمولان و سربازان

پس از تبیین انواع خروج از کشور برای مشمولان و سربازان به بررسی شرایط لازم و قابل احراز برای هر یک از انواع خروج به شرح ذیل میپردازیم.

شرایط لازم برای خروج از کشور مشمولان در سفرهای علمی، نیمه‌علمی و سیاحتی: در این حالت مشمول باید دارای معافیت تحصیلی بوده و غیبت نداشته باشد. از طرفی حداکثر مدت زمان مجوز داده شده ۳۰ روز است. مدت زمان مجوز داده شده برای خروج در سفر سیاحتی بیست روز است.

شرایط لازم برای خروج از کشور مشمولان در سفرهای زیارتی: در این حالت مشمول باید دارای معافیت تحصیلی بوده و غیبت نداشته باشد. مشمول دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت باشد و یا اینکه هنوز دارای مهلت یکساله پس از اتمام تحصیل باشد. دانش آموزان شاغل به تحصیل و یا دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی در صورت داشتن مهلت پس از فراغت از تحصیل و یا برگه اعزام به خدمت فاقد غیبت نیز میتوانند برای سفرهای زیارتی اقدام کنند. اینگونه مشمولان قبل از ۴۵ روز مانده به تاریخ اعزام خود باید به کشور مراجعت نمایند. 

شرایط لازم برای خروج از کشور مشمولان در سفرهای تحقیقاتی و مطالعاتی: در این نوع سفرها فرد مشمول باید دارای معافیت تحصیلی باشد. در اینصورت مدت زمان مجاز برای خروج از کشور برای دانشجویان مقطع ارشد ۶ ماه و دکتری یکسال است. لازم بذکر است که مشمولان این بند تنها مجاز به یکبار استفاده از این فرصت تحقیقاتی در طول دوره تحصیل در هر مقطع هستند. در این نوع خروج از کشور دانشجویان باید ودیعه یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال که به وثیقه خروج مشهور است با معرفی معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ به بانک و یا موسسه عامل و تحویل رسید به مرکز امکانپذیر است.

شرایط لازم برای خروج از کشور مشمولان در مسابقات ورزشی: فرد مشمول جهت شرکت در مسابقات ورزشی خارج از کشور باید دارای شرایطی مانند عدم غیبت، شرط معافیت تحصیلی، داشتن مدت زمان مهلت قانونی پس از تحصیل و قبل از اعزام، دارا بودن برگه اعزام به خدمت بدون غیبت و یا سرباز قهرمان با نامه معرفی از ستاد کل نیروهای مسلح باشد. لازم بذکر است که خروج از کشور حین سربازی برای شرکت در مسابقات مجاز نمی‌باشد.

برای درمان و مداوا مهلت خروج از کشور بسته به طول درمان فرد دارد. همچنین برای فرزندان مامورین دولت در صورت داشتن شرایط خروج مانند عدم غیبت و یا در مهلت معرفی به خدمت فرد میتواند برابر با طول مدت اقامت والدین مجوز حضور در خارج از کشور را داشته باشد. برای افرادی که جزو نخبگان بشمار میروند، در صورتیکه خدمت سربازی آنها به پایان رسیده باشد ولی هنوز کارت صادر نشده باشد میتوانند بدون وثیقه خروج برای خروج از کشور اقدام کنند. همچنین در صورتیکه فرد سرباز باشد برای خروج از کشور حین سربازی نیاز به وثیقه خروج یکصد و پنجاه میلیون ریالی دارد.

 

مدارک مورد نیاز برای خروج از کشور مشمولان و سربازان

دانشجویان، افراد مشمول و سربازان برای خروج از کشور نیاز به تهیه و ارائه برخی مدارک خواهند داشت. به عنوان مثال برای سفرهای علمی و نیمه‌علمی موافقت نامه دانشگاه محل تحصیل، تائیدیه دانشگاههای منتخب و تعیین محدوده زمانی سفر توسط سازمان نظام وظیفه الزامی است. وثیقه خروج برای سفرهای علمی پنجاه میلیون ریال و سفرهای نیمه علمی هشتاد میلیون ریال است. برای سفرهای زیارتی دانشجویان نیاز به درخواست خروج از کشور از دانشگاه و دانش آموزان گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش و پرورش دارند. مشمولان و دانش آموزان باید نامه درخواست فوق را به سازمان نظام وظیفه شهر خود جهت تعیین مهلت زمانی تحویل دهند. وثیقه خروج برای سفرهای زیارتی سی میلیون ریال است. وثیقه خروج سفرهای تفریحی یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

 

فرآیند صدور مجوز خروج از کشور

اگر چه روند صدور مجوز خروج از کشور برای سفرهای مختلف متفاوت است ولیکن روند کلی همانند یکدیگر است. بدین ترتیب ابتدا فرد مشمول با گواهی اشتغال به تحصیل خود که از دانشگاه و یا موسسه محل تحصیل اخذ نموده است و به تائید رسیده است به مراکز نظام وظیفه مراجعه مینماید. در این مرحله درخواست فرد مورد بررسی قرار گرفته و پس از واریز فیش های مربوطه، وثیقه خروج و تعهدنامه محضری درخواست خروج از کشور بررسی و صادر میشود. با ثبت اطلاعات فرد در سازمان وظیفه عمومی ، اطلاعات در سیستم اداره گذرنامه نمایش داده میشود.

بطور کلی برای خروج از کشور فرد مشمول باید دارای معافیت تحصیلی بوده و یا فاقد غیبت باشد. در ترم‌های اولیه مقطع تحصیلی بوده و یا اینکه در دوره مهلت معرفی یکساله پس از اتمام تحصیل، انصراف، اخراج و یا ترک تحصیل بسر برد. تامین وثیقه خروج از کشور و تعهدنامه محضری از دیگر موارد الزامی برای خارج شدن از کشور است.


نظرات

Comment
امیر
1398/07/13 07:05:00

خدمتتون بگم ک مشمولان برای خروج از کشور یا باید معافیت تحصیلی داشته باشن یا باید برگه اعزام داشته باشن ، دیگه حتی در دوره مهلت یکساله پس از اتمام تحصیل، انصراف، اخراج هم نمیتونن خارج شن. بنده الان خودم از وقتی فارق التحصیل شدم اجازه خروج ندادن ، باید حتما دفترچه پست کنن برگه اعزام بگیرن که بتونن اجازه خروج بگیرن.