دسته بندی / همه مطالبی که در اطلاعات-عمومی وجود دارد!

مطالب اطلاعات-عمومی

هر آنچه که باید در رابطه با اطلاعات-عمومی بدانید.
اطلاعات عمومی

سفارت و سرکنسولگری، ویژگی‌ها و تفاوت‌ها

سفارت هر کشوری در کشور دیگر نشانگر بالاترین سطح روابط دیپماتیک میان دو کشور است. سفیر هر کشوری در سفارت مستقر بوده و مسئول روابط خارجی میان دو کشور قلمداد میگردد. سرکنسولگری به دفاتر دیپلماتیک هر کشور در کشور دیگر گفته میشود که دفتر اصلی محسوب نمیشود و از سطح اختیارات کمتری نسبت به سفارت برخوردار است.