آیلتس

آزمون آیلتس


آیتلس چیست

آیلتس در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود. آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی بوده و از ... ...

کاربردهای آزمون آیلتس چیست؟

کاربردهای آزمون آیلتس چیست؟ ...

نمرات آزمون آیلتس و معنای هر کدام

نمره بندی آزمون آیلتس از ۰ تا ۹ سطح را شامل می‌شود که نمرهٔ قبولی برای آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح ۵ ... ...