اخذ اقامت

شرایط دریافت اقامت کشورهای اروپایی و آمریکایی به آسانی انجام نمیشود. کارشناسان مهاجر برای دریافت اخذ اقامتتان در کنارتان خواهند بود. امروز اقدام کنید.


اخذ اقامت چین

برای برنامه أخذ اقامت چین، قوانین و مراحل ویژه‌ای تعریف شده است. برای ورود به کشور چین قطعاً به دریافت ویزای چین نیاز می‌باشد. ...

اخذ اقامت ایتالیا

أخذ اقامت ایتالیا برای افرادی که تصمیم دارند بیشتر از ۹۰ روز در کشور ایتالیا سکونت داشته باشند، ضرورت دارد. دریافت مجوز اقامت در کشور ... ...

اخذ اقامت استرالیا

اخذ اقامت استرالیا به صورت دائم و شهروندی استرالیا دو عبارت و مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. فردی که اقامت دائم استرالیا را دارد، مشمول ... ...

اخذ اقامت اتریش؛ راهکارها و نکات کاربردی

با اخذ مجوز اقامتی اتریش، فرد می‌تواند بدون نیاز به ویزا به کشورهای عضو شنگن سفر کند. این مسئله برای خانواده‌ها و فرزندان آنها که ... ...

اخذ اقامت آلمان

اخذ اقامت در آلمان ۲۰۱۹ از طرق مختلف امکان پذیر است. باید شرایط را بسنجید و بهترین و مناسبترین اقامت را برای خود انتخاب کنید. ...

اخذ اقامت کانادا

شرایط دریافت اقامت کشور کانادا ...

اخذ اقامت سوئد

اخذ اقامت سوئد ...